bærekraft

Vi sikter mot det minste fotavtrykket fordi alt vi gjør muliggjøres av havet

PRODUKSJON AV TARE TRENGER 

Ingen gjødsling

Nada kjemikalier 

Zero Co2 utslipp

Null ferskvann

Ingen kvadrater landjord

Tare binder karbondioksid i like stor grad som regnskog

Tare produserer oksygen