Øya hvor vi lever og produserer 

Indre Kvarøy

Kvarøy har aldri vært et stort sted, men Kvarøy har alltid vært betydelig. På begynnelsen av 1900-tallet gjorde øyas strategiske beliggenhet midt i skipsleia, den et senter for maritim godstransport, handel og fiskeri. Helt opp mot etterkrigstiden ble Kvarøy anerkjent som en havn å regne med på Nordlandskysten. 

I løpet av denne tiden var Jens Johansen sentral i stedets utvikling. Johansen var en filantrop som skapte levebrød og verdi midt i en tid da verden var i rask utvikling. Han så muligheter i stedet for hindringer og skapte over en lang periode arbeidsplasser og livsgrunnlag for en betydelig mengde mennesker. 

Inspirasjonen bak 

vårt grafiske utrykk 

Kvarøys historie og Jens Johansen inspirerer oss. Vi ser vårt formål å være et forsøk på en fortsettelse av suksessen som ble bygget opp av den fremragende menneskelige kapitalen på 1900-tallet.  


I respekt for lokalhistorien og som en hilsen til alle karaktersterke Nordlendinger, har Jens Johansens skrifttype og stempel fra 1900-tallet vært inspirasjonen for vår egen.

sjy er vårt lokale navn for sjø
Kvarøy

Er fortsatt betydelig

Det er et privilegium for oss å kunne si at Kvarøy fortsatt er betydelig til tross for den avsidesliggende beliggenheten og ved sammenligning, lave innbyggertall. 

Det som gjør Kvarøy så attraktivt for oss, er det rene havet, den sterke menneskelige skaperkraften, viljen til samarbeid og andre blomstrende virksomheter.

Denne lille, men betydningsfulle øya er hjemsted for mange vellykkede virksomheter. Noen av dem inkluderer; en trappefabrikk, en av Norges mest bærekraftige lakseprodusenter og tradisjonelle fiskerier av torsk og krabbe. Vi kan nå med stolthet legge til en tareprodusent på den listen.

Med dette som utgangspunkt i tillegg til et hav av muligheter, er vi sikre på at også Sjy i fremtiden kan bli betydelig.