Vi produserer med den høyeste grad av respekt 

Vi er stolte av vår bærekraftige verdikjede.

Råstoff

Våre produkter er utelukkende basert på høykvalitets tare fra norske produsenter. Vi henter råstoff fra hele Kongeriket og vi er svært begeistret for å kunne bruke dyrket tare. Denne type produksjon av tare lar de ville forekomstene av tare forbli urørt.

strategi

SJYs langsiktige strategi er å produsere vår egen tare. Vi disponerer rettighetene på et stykke hav for dyrking av tare nært Kvarøy, og håper at vi om noen år vil høste tang fra lokaliteten Rundholman, i tillegg til å fortsette å kjøpe fra andre produsenter.