Bli kjent med

Vår mening med Sjy

mening

Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid gjennom vegansk sjømat. Verdens klimautfordring gjør det nødvendig at flere bidrar til mer bærekraftig matproduksjon. Havbruk av tare bidrar til biologisk mangfold i havet, resirkulering av næringsstoffer og produseres uten bruk av gjødsel, fôr eller ferskvann.

bærekraft

Havbruk av tare bidrar til biologiske mangfold i havet, resirkulering av næringsstoffer og produseres uten bruk av gjødsel, fôr eller ferskvann.

Vi jobber for at norsk tare skal være tilgjengelig for alle.

EVIGE ARBEIDSPLASSER

Vi har dyp respekt for områdene som muliggjør vår eksistens. Indre Kvarøy er et øysamfunn ved polarsirkelen på 66°Nord og 12°Øst.

Mikrosamfunnet er et livskraftig samfunn med cirka 75 fastboende. Her lever øyværingene sakte og privilegerte liv på verdens rikeste og vakreste kyst, Helgeland. 

Vi ønsker at verdiene som skapes i det Nord-Norske havet skal tilfalle de menneskene som bor her. Sjy er et helhjertet forsøk på å lage evige arbeidsplasser folk mennesker med nærhet til ressursen.

sjy er vårt lokale navn for sjø