Milepæler

Sjy seaweed

Våre milepæler

Hva vi har oppnådd siden 2018

August 2018
Firma grunnlagt av Leonore.

Medlemskap i Norwegian Seaweed Association. Sikret oppstartsmidler fra Kystinkubatoren og Lurøy kommune.
Q4 | 2018
En due diligence på norsk tareindustri pekte på en fantastisk ny sjømatkilde med betydelig mangel på fokus på markedsorientert produktutvikling og merkevarebygging.

Vi så dette som vår mulighet for å bidra til de eksisterende norske produsentene.
Q2 | 2019
Leonore slutter i FoU og går all in for Sjy
Q3 | 2019
Sikret finansiering fra medgründere og Innovasjon Norge samt realisert tilgang på godt egnet produksjonslokale.
Q4 | 2019
Oppgradering av produksjonsanlegg i partnerskap med Kvarøy Fiskeoppdrett, installasjon av ny strømforsyning, godkjenning av lokaler fra Mattilsynet.

Landet produkttype, merkevarebygging av Sjy og innkjøp av produksjonslinje for å sikre skalerbarhet av produkt.
Q1 | 2020
Lansering av sosiale kanaler, installasjon av produksjonslinje, sikring av prosjekt og samarbeid med NOFIMA for profesjonalisering av produktutvikling.

Landet avtale med tareprodusent, Lofoten Blue Harvest.
Q2 | 2020
En verdensomspennende pandemi sakker ned installasjon av maskiner og utfordrer kommersialisering.

Utvikling av Sjy snack oppskrift og realisering av to produkter av Vegan Sea Snack.
Q3 - Q4 | 2020
Bekreftet markedstilpasning for produkter i Norge via B2C. Sikring av andre runde med pre-seed-finansiering fra medgründere og Innovasjon Norge.

Pandemien viser seg å være utfordrende på kort sikt mens den på lengre sikt øker fokus på avtrykk ved matproduksjon og konsum.
Q1 | 2021
Lansering av nettbutikk og B2B salg.
Q2 - Q3 | 2021
Oppgradert produksjonslinje for smartere coating av olje og krydder, rigging av pakkelinje for MAP-pakking og sikring av lengre holdbarhet for eksisterende og fremtidige produkter.

Startet distribusjon av produktprøver i USA sammen med vår partner Kvarøy Fiskeoppdrett. USA reagerer veldig positivt og vi etablerer en market fit for produktene på vestkysten.
Q4 | 2021
Tettere samarbeid med Innovasjon Norge ved å sikre ytterligere to tilskudd. Realisere et eksternt team i USA med en CFO, CBO, CMO og SVP.

Rigging av finansiell modell for å skalere eksport av produkter og realisere en ny havbruksnæring for Norge.
FREMOVER
Vi har oppnådd betydelig fremgang med et svært begrenset team på et lite budsjett. Tenk hva vi kan gjøre når vi utvider Sjy-teamet og finansierer evige arbeidsplasser for Norge!

Join the seaweed revolution!

kontakt oss