Vi er stolte av vår

Seaweed from Norway

Havbruk av tare og bevaring av tareskog gir økosystemtjenester og antas å bidra betydelig til havets biologiske mangfold.

Råstoffet

Sjy's produksjon er utelukkende basert på høykvalitets norsk tare fra havbruk.

Den norske dyrkingsteknologien påvirker ikke de ville bestandene av tang og tare. Disse forblir urørt.

Strategi

Sjy's langsiktige strategi er å produsere vår egen tare og bidra enda mer i å utvikle tare som et ny havbruksnæring for Norge!

Vi håper at vi om et par år skal høste tang fra vår egen lokalitet i tillegg til å kjøpe fra andre produsenter.

De laveste klimagassutslippene i blå matproduksjon fra kommer fra havbruk av tare og muslinger

Det er anslått at tareskoger fanger tre ganger så mye CO2 som regnskogen i Amazonas. Vår produksjon påvirker ikke den norske marine regnskogen.

Mesteparten av verdens oksygen (omtrent 70%) kommer fra tare og andre mikroalger. Havet puster.

Dyrket tare lar ville bestander av tare forbli urørt.

Bevaring av vill tareskog er et viktig bidrag i kampen for klimaet.