VI PRODUSERER MED DEN HØYESTE GRAD AV RESPEKT

Hvor og hvordan

Vi er stolte av vår bærekraftige verdikjede.

Hvordan vi produserer

Vi ekstruderer tare og andre ærlige ingredienser i vår egen produksjon på Kvarøy.

Våre produkter er bakt, ikke fritert og vi gjør hele prosessen lokalt.

Indre Kvarøy, øya hvor vi lever og produserer er viktig for oss

Indre Kvarøy

Kvarøy har aldri vært et stort sted, men Kvarøy har alltid vært betydelig. På begynnelsen av 1900-tallet gjorde øyas strategiske beliggenhet midt i skipsleia, den et senter for maritim godstransport, handel og fiskeri.

Helt opp mot etterkrigstiden ble Kvarøy anerkjent som en havn å regne med på Nordlandskysten. I løpet av denne tiden var Jens Johansen sentral i stedets utvikling.

Johansen var en filantrop som skapte levebrød og verdi midt i en tid da verden var i rask utvikling.
Han så muligheter i stedet for hindringer og skapte over en lang periode arbeidsplasser og livsgrunnlag for en betydelig mengde mennesker.

Fortsatt betydelig

Det er et privilegium for oss å kunne si at Kvarøy fortsatt er betydelig til tross for den avsidesliggende beliggenheten og ved sammenligning, lave innbyggertall.

Det som gjør Kvarøy så attraktivt for oss, er det rene havet, den sterke menneskelige skaperkraften, viljen til samarbeid og andre blomstrende virksomheter.

Denne lille, men betydningsfulle øya er hjemsted for mange vellykkede virksomheter. Noen av dem inkluderer; en trappefabrikk, en av Norges mest bærekraftige lakseprodusenter, en spireprodusent og tradisjonelle fiskerier av torsk og krabbe. Vi kan nå med stolthet legge til en tareprodusent på den listen.

Med dette som utgangspunkt i tillegg til et hav av muligheter, er vi sikre på at også Sjy i fremtiden kan bli betydelig.

Design + Development

Website Design
Mobile Application Design
Prototypes
Interaction Design
Website Development
Ecommerce

LEARN MORE

Brand + Product Strategy

Growth Hacking Tactics
Research, Trends, Insights
Brand Definition
Market Research
Content Marketing
Investment Deck Building
VC Preperation

LEARN MORE

Search Engine Optimization

On Page Optimization

Keyword Analysis/Research
Copywriting
Content Creation
Website Audits
Website Health Reports

Off Page Optimization

Broken Link Repair
Meta Description

LEARN MORE

Design Concepts

App Design for $1899

6 screens in 7 days

LEARN MORE

Kaeles x you