Bli kjent med gjengen 

Sjy Seaweeds styre 

CEo | partner | founder

Leonore Olsen

Leonore har sin bakgrunn fra anvendt forskning, hovedsakelig med fokus på fiskeriteknologi for fiskeflåten i Barentshavet. Leonore er daglig leder og grunnlegger av SJY Seaweed og har hovedansvaret for å utvikle konseptet SJY, og sikre en realisering av vårt formål: en bærekraftig fremtid gjennom vegansk sjømat.

Gorm Breimo

Gorm er forretningsutvikler og har i mange år jobbet innen FoU med å utvikle grønnere løsninger for norske bedrifter med høye ambisjoner. Gorm spiller en nøkkelrolle i SJYs strategiske utvikling med bakgrunn i flere tiår med solid forretningserfaring. Gorm er i dag administrerende direktør i Nordic Naturals Ltd.

Gjermund Olsen

Gjermund er medeier og prosjektleder for Kvarøy Fiskeoppdrett, som er en av verdens mest bærekraftige produsenter av laks. Gjermund har også vært en del av flere vellykkede oppstartsbedrifter innen havbruksnæringen. For SJY Seaweed spiller Gjermund en nøkkelrolle i å sikre en bærekraftig utvikling av forretningsmodellen vår, samtidig som han bidrar med mye av det praktiske.

Yngve Olsen

Yngve er skipper og dykker i Nova Master, som er leverandør av havrelaterte operasjoner langs norskekysten. Yngve har en mangfoldig bakgrunn fra havbruk og representerer marin ingeniørkompetanse. Yngve er involvert i SJYs FoU og spiller en nøkkelrolle i kvalitetssikring av SJY Seaweeds langsiktige strategi.