Personvernerklæring 
SJY Seaweed AS


Introduksjon
SJY Seaweed AS (org. Nr. 921570724) respekterer ditt personvern samt å behandle personlig informasjon på en betryggende og pålitelig måte i forbindelse med at du besøker og bruker nettstedet vårt: og www.sjyseaweed-kisk.no

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når du samler inn informasjon fra våre nettsteder, og generell informasjon om hvordan vi behandler personlig informasjon. Hensikten er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personlig informasjon vi mottar fra deg gjennom din bruk av våre nettsteder.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og kan oppdateres fra tid til annen, delvis som et resultat av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet utvides eller endres. Vi vil varsle deg hvis dette krever nytt samtykke fra deg.
Les denne uttalelsen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler din personlige informasjon.

Samtykke
For å kunne bruke tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet vårt, er det nødvendig at du gir oss visse etterspurte personlige opplysninger. Dessverre, hvis du ikke ønsker å gi oss slik nødvendig informasjon, vil vi ikke kunne gi deg tilgang til den forespurte tjenesten. Ved å bruke tjenestene på nettstedet vårt, bekrefter du at du har lest og at du forstår og godtar innholdet i denne personvernerklæringen og vår behandling av din personlige informasjon.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan bety at vi ikke lenger kan tilby tjenestene våre til deg.Hvis barn under 16 år har gitt oss personlig informasjon, vil vi slette informasjonen så snart vi blir kjent med situasjonen. Foreldre kan kontakte oss.

Ansvarlig for behandling
SJY Seaweed AS gjennom Leonore Olsen er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Den behandlingsansvarlige har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Hva er personlig informasjon?
Med personlig informasjon menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, for eksempel informasjon om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Behandling refererer til all bruk av personlige data, for eksempel innsamling, registrering, kompilering, lagring og levering.

Hvilken personlig informasjon behandler vi?
Ved å bruke tjenestene våre på nettstedet vårt, vil vi kunne behandle din personlige informasjon, inkludert men ikke begrenset til:
-Adresse
-Betalingshistorikk, inkludert dato og tid, belastet beløp, -debetkredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer
-Epostadresse
-Selskapsnavn
-Informasjon om din bruk av våre nettsteder, for eksempel din søkelogg, -hvilke undersider som besøkes.
-Enhetstyper
-Kontaktinformasjon
-IP-adresser
-E-postsporing
-Navn
-Nettleserinnstillinger
-Operativsystem
-Telefonnummer
-Trafikkdata

Hvordan vi innhenter informasjonen
Vi behandler personlig informasjon som du sender inn via skjemaer på nettstedet vårt, for eksempel:
Når du bruker kontaktskjema
Melder deg på vårt nyhetsbrev
Når du kjøper produktene våre

Formål med innhentet informasjon
Vi ønsker å behandle personlig informasjon på en måte som gjør at du føler deg trygg på at informasjon om deg blir behandlet konfidensielt. Vi behandler personlig informasjon som er nødvendig for at du skal kunne bruke tjenestene våre og bruke nettstedet vårt. Vi vil behandle personlig informasjon som vi mottar direkte fra deg eller på tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via våre servere) for de formålene som er beskrevet nedenfor, og for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av tjenester og nettsteder samt utføre vedlikehold og forbedringer.
Formålet med behandlingen av dine personlige data er å betjene din bruk av tjenester og nettsteder på en best mulig måte.Når du gir personlig informasjon for å få tilgang til våre tjenester og nettsteder, behandler vi din personlige informasjon til:
- Gi tilgang til våre produkter og tjenester
- Sende ut relevant informasjon
- Administrere kundeservice
- Gi deg informasjon om de mest relevante produktene og tjenestene

Vi vil ikke bruke den personlige informasjonen til noe annet formål enn det som er oppgitt, med mindre vi har samtykke fra deg til å bruke den til et annet formål.

Hvordan vi lagrer informasjonen
Informasjon innhentet gjennom skjemaer på nettstedet vårt. Dette lagres via nettstedet Webflow og Mailchimp som er systemene vi bruker for å lagre kundedata og automatisere markedskommunikasjon.
Informasjonen lagres til du ber om at den skal slettes eller at den har vært inaktiv i to år, med mindre annet er bestemt etter lov.Informasjon slettes på forespørsel ved å kontakte oss.
Slik sletter du din personlige informasjon:
Informasjon slettes på forespørsel ved å kontakte SJY Seaweed på; contactus@sjyseaweed.no

Underleverandør
Behandlingsansvarlig i Sjy Seaweed bruker også underleverandører til forskjellige tjenester for å kunne yte den beste servicen til deg. Dette gjelder:
Mailchimp
Facebook piksel
Google analytics

Angående utlevering av persondata til tredjeparter
Personopplysningene deles ikke med tredjeparter, med mindre du vil bruke betalingstilbud fra våre underleverandører som Stripe eller PayPal. Disse underleverandørene kan behandle personlig informasjon på våre vegne.
Skulle vi utlevere personlig informasjon til organisasjoner som utfører tjenester på våre vegne, vil vi kreve at tjenesteleverandører bare bruker slik personlig informasjon med det formål å tilby slike tjenester til oss, og vi vil oppnå garantiene som anses nødvendige for å beskytte din personlige informasjon for det formålet.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss, er forpliktet til å overholde våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Hvis det er lovpålagt eller det er mistanke om at det er begått et lovbrudd i forbindelse med bruken av tjenestene våre, kan personlig informasjon vi har lagret om deg, bli utlevert til offentlige myndigheter.
Hvis personopplysninger kan bli overført til en annen organisasjon i forbindelse med en fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi bare gjøre det hvis de involverte partene har inngått en avtale der innsamling, bruk og deling av personopplysninger er begrenset til formålet med transaksjonen, inkludert en bestemmelse om transaksjonen skal fortsette eller ikke, og personopplysningene skal bare brukes av de involverte partene for å fullføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil det selskapet ha tilgang til den personlige informasjonen som samles inn av oss, og vil påta seg rettighetene og forpliktelsene til din personlige informasjon som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Tredjeparts lenker
Noen ganger kan vi, etter vårt skjønn, inkludere eller tilby tredjepartsprodukter eller tjenester på våre nettsteder. Vi kan også ha lenker på våre nettsteder til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Disse lenkene er kun gitt for informasjon. Disse tredjepartsnettstedene har separate og uavhengige personvernregler. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for alle nettsted du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettstedene.
SikkerhetBeskyttelsen av din personlige informasjon er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde og bruke rimelige tiltak for den fysiske og tekniske sikkerheten til kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller endring av din personlige informasjon.Dine personopplysninger behandles bak sikre nettverk og er bare tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi bruker datasystemer med begrenset tilgang, lokalisert i anlegg med fysiske sikkerhetstiltak.Vi evaluerer praksis for datainnsamling, lagring og behandling, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.
Alle betalingstransaksjoner behandles via en gateway-leverandør og lagres eller behandles ikke på våre servere. I tillegg er all debet- og kredittkortinformasjon du oppgir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).Hvis en ansatt av oss misbruker dine personlige opplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd der vi vil være i stand til å iverksette disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller organisasjon misbruker den personlige informasjonen de har mottatt for å hjelpe til med levering av våre tjenester og nettsteder, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd der vi vil være i stand til å iverksette passende tiltak, inkludert avslutning av avtaler mellom oss og den enkelte organisasjon.I tilfelle avvik med hensyn til din personlige informasjon, vil vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.

Overføring av personopplysninger til utlandet
Personopplysningene dine kan overføres innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som EU-kommisjonen har vurdert å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen.

Dine rettigheter
Du, som bruker nettstedet vårt, har, med begrensningene som følger av gjeldende personvernlovgivning til enhver tid, rett til å få tilgang til din personlige informasjon, og du har rett til å vite hvordan den behandles. Du kan også kreve korreksjon, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg.Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som kreves i henhold til f.eks. regnskapsloven hvis du er en betalende kunde.

Kontaktinformasjon
Hvis du vil be om tilgang, korrigering eller sletting av personlig informasjon, eller hvis du har spørsmål eller forespørsler om denne personvernerklæringen, vår behandling av den eller ønsker å klage på behandlingen vår, kan du kontakte oss på:
Telefon: +47 473 72 334
E-post: contactus@sjyseaweed.no
Postadresse: Gårdsveien 12, 8743 Indre Kvarøy

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet om alle spørsmål som gjelder behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon der er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.